UMLANDO drives somikke-kommerciel radiostation med sendetilladelse på 102,8 MHz. Den teknisk sendetilladelse er givet af Energistyrelsen og sendetilladelse er udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Radio- og tv-nævnet i Danmark er den kompetente tilsynsmyndighed.