Vi sender med 100 Watt, og i nogle retninger dækker vi fint vores lokalområde. Der er dog stadig "huller" i kommunen, og UMLANDO arbejder derfor løbende på, at få optimeret vores sendeforhold. 

Antenne

Vi er en lille forening med en begrænset økonomi, men vi håber, at vi i løbet af 2019 kan få økonomi til en helt ny antenne og en helt ny sender og kabel. Det vil optimere senderadius, så man kan høre UMLANDO i et større område.